Wedrowiec

49 tekstów – auto­rem jest Wed­ro­wiec.

"Tango"

w tangu
zap­la­talas sie w moich ra­mionach
zas­lucha­na w pie­szczot­li­wy glos ta­neczne­go po­zada­nia
us­mie­chne­las sie do mnie
ca­lowa­lem Two­je czo­lo skro­nie i wlosy

w ciem­nosci w pro­mieniach ksiezy­ca dotknieci
mo­je roz­tan­czo­ne dlo­nie za­bor­cze usta
rzez­bi­ly za [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2016, 18:20

"Siłowe"

Chodząc na fitness
ćwiczę rozstania.
Odkładam sztangi
codzien­nych trosk i
sięgam po ciężar
wie­czor­nej tęsknoty.
Po trzech seriach
przechodzę na krążenie
bra­kiem naszych spotkań.
Dob­rze mi idzie, więc
po­tem biorę się za
pod­nosze­nie kamienia,
który miał spaść z serca.
Ze wszys­tkich ćwiczeń
naj­bar­dziej jed­nak lubię...
krótką go­nitwę myśli dookoła ciebie... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2015, 08:39

"Zmysł estetyki"

me­lodia Twoich kroków
na miękkim dywanie
od­bi­ja się echem od stóp

roz­brzmiewa we mnie
szep­tem pożądania
smukłością zmysłowych ruchów

ob­raz Twoich ust
na­malo­wany szminką na lustrze
w od­cieniu oberżyny

wygładza brze­gi powiek
mag­ne­tyz­mem spojrzenia
nieod­gadnionych oczu

kształt wil­gotnej wargi
zos­ta­wiony na kołnierzyku
wy­wabia za­kaza­ne myśli

ry­sunek spódniczki
która kokieteryjnie
śliz­ga się po ko­ron­ce
cielis­tej pończochy

smak mo­jej fantazji
zaklęty na ustach
skosztuj go 

de­likat­ne pociągnięcia
sza­rego ołówka
głębia Twoich oczu
kojący blask tęczówki
nie dostrzegasz

jak Twój tusz do rzęs
zni­ka w na­gości
naszych ciał

uk­ry­tych pod aksamitem
pościeli 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 12 lutego 2015, 12:23

"Kobieta pachnąca pomarańczą"

Z de­dykacją dla Agat­ki K.

wyob­raź so­bie że
z sa­mego by­cia obok
Ciebie

mógłbym tworzyć
obrazy
ma­lować us­ta­mi akt
na Twoich nagich
plecach

od­kry­wać brzuch
powoli
mi­limetr po milimetrze

myśli
pełne Ciebie
sączą się jak krew
za­lewając istnienie

wiedząc tyl­ko
jak masz na imię
mógłbym wdra­pać się

po drabinie
pragnień
wejść na szczyt
i spoj­rzeć Ci w oczy

czując za­pach
Two­jego ciała
mógłbym stworzyć
per­fum

naz­wałbym go
ko­bieta pachnąca pomarańczą

uwie­rzysz ? 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2015, 08:39

„Wyb(rak)owana”

To już lat trzy gdy os­tatni raz
Trzy­małem jej dłoń w swojej.
Czułem wte­dy tak dob­rze znajome,
kruche jak por­ce­lana palce.
Każde
drgnienie, każdy ruch w stawach.

Nie za­pomnę tam­tej chwili,
ub­rała wte­dy paz­nokcie w czerwień.
Była w piekle,
gdy mówili,
że prędzej czy później zos­ta­wię ją dla innej.

Dziwne,
zdradziła mnie z ra(d)kiem.

Trzy­małem jej dłonie, do chwi­li ostatniej. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 lutego 2015, 13:37

„Pozwól zostać”

Pozwól, że wejdę
i pozostanę
sobą
już w To­bie
na zawsze. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 2 lutego 2015, 07:51

"Po brzegi"

Nic nie mówię
Bo kocham...
Gdy sa­ma ciśniesz
Mi sie na usta. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2015, 23:43

"Minimalnie o Kochaniu"

A gdy spytam
"czy mnie kochasz"
Ty
kłam najpiękniej... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2015, 09:21

"Krótki wiersz o niespełnionej miłości"

chodź
przepłyniemy sobie
przez palce 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 stycznia 2015, 11:46

"Piękna"

Z de­dykacją dla Agat­ki K.

„Piękna” to słowo stworzo­ne dla Ciebie
Two­je ciało no­si Ra­ju przesłanie,
ptak roz­koszy chce je wznieść do lotu
a ja czuję jak na­ras­ta pożądanie.

Oczy pat­rzą pod Twoją sukienkę
flir­tującą z parą cudownych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2015, 09:34

Wedrowiec

Zeszyty
  • Myśli – Te in­te­ligen­tne...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wedrowiec

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 czerwca 2015, 22:20Wedrowiec sko­men­to­wał tek­st ***

10 marca 2015, 09:51DnL sko­men­to­wał tek­st Siłowe

10 marca 2015, 08:39Wedrowiec do­dał no­wy tek­st Siłowe

12 lutego 2015, 12:23Wedrowiec do­dał no­wy tek­st Zmysł es­te­tyki

10 lutego 2015, 08:39Wedrowiec do­dał no­wy tek­st Kobieta pachnąca po­marańczą

4 lutego 2015, 16:55MuszKiet-er sko­men­to­wał tek­st „Wyb(rak)owana”

4 lutego 2015, 13:44krysta sko­men­to­wał tek­st „Wyb(rak)owana”

4 lutego 2015, 13:41mechaa sko­men­to­wał tek­st „Wyb(rak)owana”

4 lutego 2015, 13:37Wedrowiec do­dał no­wy tek­st „Wyb(rak)owana”

2 lutego 2015, 10:16Iکқяa sko­men­to­wał tek­st „Pozwól zos­tać”